Logo Rekenuitkomst

Studiedagen over rekenonderwijs

Welke interventies kun je inzetten om het rekennniveau  schoolbreed te verbeteren?  

Vanuit de vraag van het docententeam kan ik aan de slag gaan en een studiedag op maat verzorgen.

Ook is het mogelijk uit onderstaande lijst een thema te kiezen 

Thema’s

 • Automatiseren
  Hoe kun je dit vanaf de kleuters aanpakken? Welke werkvormen zijn er?
 • Analyseren van toetsen
  Hoe lees je een analyseformulier? Wat zijn de vervolgstappen?
 • Dyscalculie
  Wat is dat? Hoe herken ik dit? Hoe kan ik hiermee omgaan in de klas?
 • Het protocol ERWD
  Hoe kan ik het handelingsmodel, het drieslagmodel en de vertaalcirkel inzetten in de rekenles? Praktische tips en oefeningen.
 • Welke voorkeurstrategie kies je voor de zwakke rekenaars?
  Handig rekenen is voor veel leerlingen een prachtig instrument bij het rekenen. Maar het vraagt wel inzicht. Voor zwakke rekenaars is handig rekenen niet altijd een uitkomst. Het geeft ze teveel keuzemogelijkheden, waardoor ze de weg kwijt raken.
 • Wat zijn de cruciale leermomenten binnen uw rekenonderwijs?
  Het is belangrijk dat leerkrachten zicht hebben op de leerlijnen binnen rekenen. Leerlijn beschrijvingen zijn geen handleidingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk, maar geven zicht op de grote lijn in het leerproces en de samenhangen daarbinnen. In die zin zijn leerlijnen een steun voor leraren, naast de reken-wiskundemethoden. Weten leerkrachten van elkaar welke deelvaardigheden beheerst moeten zijn?