Logo Rekenuitkomst

CITO analyses

Toetsresultaten zeggen iets over de rekenontwikkeling van individuele leerlingen. Door de toetsresultaten nauwkeurig te analyseren ontstaat een beeld van het gegeven onderwijs.
Hiaten in de methode, eenzijdige accenten in het onderwijs, onvoldoende onderwijstijd, ze kunnen allemaal aan het licht komen bij een nauwkeurige analyse.

Middels een Excel-bestand heeft u 2-tabbladen. Op het eerste tabblad vult klikt u de goede antwoorden in (u vult het cijfer 1 in bij een goed antwoord en "niks" als het antwoord fout is), vervolgens klikt u tabblad 2 aan.... en daar staat uw individuele leerling middels de kleuren rood-groen-geel ingekleurd in een groepsoverzicht.
Wanneer u dit invult voor uw hele groep (bv. 25 leerlingen) heeft u, binnen een uur, een geheel ingekleurd groepsoverzicht, waarin de beheerste en niet-beheerste onderdelen in één oogopslag te herkennen zijn.

Wanneer u de digitale versie bestelt, krijgt u een USB-stick met het digitale programma voor de toetsen van groep 3 t/m 8, versie 3.0

Lees meer over de digitale analyses in het rekentijdschrift Volgens Bartjens jaargang 32 2012/2013 nr. 4: www.volgens-bartjens.nl.

De kosten van de USB-stick zijn € 150,00 excl. 21% BTW

Als u contact met mij opneemt, kan ik uw bestelling in orde maken.
Vermeld in de mail a.u.b. de naam van de school, de postgegevens en uw bestelling.

Hier een voorbeeld van een stukje uit een groepsoverzicht

CITO Analyse - Rekenuitkomst