Logo Rekenuitkomst

Behandelingen (Op dit moment geen individuele behandelingen mogelijk)

Bij kinderen met rekenproblemen en/of dyscalculie zijn de basisvaardigheden van het rekenen vaak niet goed ontwikkeld. Ze blijven hangen in het tellen op de vingers,  hebben veel moeite met hoofdrekenen en rekenstrategieën lijken niet te beklijven. Hun rekenontwikkeling stagneert. 

Het gestructureerd aan de slag gaan met de basis, zorgt ervoor dat de rekenvaardigheden van het kind verbeteren. Van daaruit krijgt het kind meer vertrouwen.  De begeleiding moet maatwerk zijn, gericht op de problemen die het kind ondervindt.   We stellen samen doelen.  Ik geef aan wat ik belangrijk vind en het kind mag aangeven wat hij/zij heel graag wil leren. 

Zo stippelen we samen het pad uit dat we middels stapjes en sprongetjes gaan bewandelen.

Samen met het kind maken we strategiekaartjes, zodat deze tijdens de rekenles op school ingezet kunnen worden. Dit vergroot de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Want naast praktische oefeningen moet er gekeken worden naar rekenangst en andere emotionele problematiek. Het bevorderen van het zelfvertrouwen en van de motivatie  vind ik  zeer belangrijk. 

Tijdens een intake gesprek kunnen we bespreken welke wensen er zijn. 

Vandaaruit wordt de prijs per sessie afgesproken.