Logo Rekenuitkomst

Samen,  met meer zelfvertrouwen, stap(jes) vooruit zetten........

Na de PABO (1994) ben ik  (Angelique Roos) meteen aan de slag gegaan op een SBO school in Sittard. Intussen heb ik 25 jaar ervaring opgedaan in het onderwijs en werk ik nog steeds 2 dagen op een SBO school in Heerlen. Om me beter te verdiepen in de rekenproblematiek van kinderen heb ik de opleiding Rekenspecialist bij het Seminarium van Orthopedagogiek gevolgd (Master-SEN). Daarna heb ik nog verschillende workshops gevolgd rondom dyscalculie (bij RINO Amsterdam) en de cursus dyscalculie-behandelaar bij KID (Kwaliteitsinstituut Dyscalculie).

Naast mijn werk als rekenspecialist op een SBO school in Heerlen, ben ik onderwijsadviseur op het gebied van rekenen. Ik verzorg de cursussen "Met sprongen vooruit" voor het Julie Menne instituut. (zie www.metsprongenvooruit.nl ). Tevens verzorg ik de cursus Rekenmuurtje van Bareka.. (zie www.wizz-scholing.nl)

Voor Amacura (GGZ-instelling te Geleen) verzorg ik de dyscalculie-onderzoeken. Naast het diagnosticeren  van de rekenproblemen, ligt mijn passie vooral op het gebied van het remediëren, en begeleiden van kinderen . (Voor meer informatie zie www.amacura.nl)

Naast bovenstaande werkzaamheden houd ik me ook bezig met het verzorgen van studiedagen/workshops op scholen, het ontwikkelen van methodieken en hulpmiddelen voor het rekenonderwijs.  Een voorbeeld daarvan is het een Excel programma waarmee je de CITO toets van je leerling of leerlingen op een vlotte manier kunt analyseren. (zie CITO-analyses).