Logo Rekenuitkomst

Samen,  met meer zelfvertrouwen, stap(jes) vooruit zetten........

Na de PABO (1994) ben ik  (Angelique Roos) meteen aan de slag gegaan op een SBO school in Sittard. Intussen heb ik 25 jaar ervaring opgedaan in het onderwijs. Om me beter te verdiepen in de rekenproblematiek van kinderen heb ik de opleiding Rekenspecialist bij het Seminarium van Orthopedagogiek gevolgd (Master-SEN). Daarna heb ik nog verschillende workshops gevolgd rondom dyscalculie (bij RINO Amsterdam) en de opleiding dyscalculie-behandelaar bij KID (Kwaliteitsinstituut Dyscalculie).

Ik heb de cursussen "Met sprongen vooruit" voor het Julie Menne instituut 10 jaar gegeven. (zie www.metsprongenvooruit.nl ). Tevens heb ik de cursus Rekenmuurtje van Bareka gegeven. (zie www.wizz-scholing.nl)

Voor Amacura (GGZ-instelling te Geleen) en Puur Jong (GGZ-instelling te Voerendaal) verzorg ik de dyscalculie-onderzoeken. Naast het diagnosticeren  van de rekenproblemen, ligt mijn passie vooral op het gebied van het remediëren en begeleiden van kinderen . (Voor meer informatie zie www.amacura.nl)

Naast bovenstaande werkzaamheden houd ik me ook bezig met  het ontwikkelen van methodieken en hulpmiddelen voor het rekenonderwijs.  Een voorbeeld daarvan is het een Excel programma waarmee je de CITO toets van je leerling of leerlingen op een vlotte manier kunt analyseren. (zie CITO-analyses).