Logo Rekenuitkomst

Workshops (schooljaar 2022=vol)

Strategieën en compenserende middelen voor de (zwakke) rekenaar: Handig rekenen is voor veel leerlingen een prachtig instrument bij het rekenen. Maar het vraagt wel inzicht. Voor zwakke rekenaars is handig rekenen niet altijd een uitkomst. Het geeft ze teveel keuzemogelijkheden, waardoor ze de weg kwijt raken. Welke voorkeurstrategie kies je voor de zwakke rekenaars? Hoe maken we een strategiekaart waarmee de (zwakke) rekenaar zelfstandig aan de slag kan ? 

Dyscalculie: Hoe herken ik een leerling met dyscalculie? Welke interventies moet ik plegen om de rekenontwikkeling te stimuleren?

De tellende rekenaar: Hoe kan het dat leerlingen op de vingers blijven tellen? In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd van het tellen en rekenen.  Welke stappen worden wellicht overgeslagen? Welke spellen en oefeningen kunnen we inzetten?

Advies gesprek: Naast bovenstaande onderwerpen is het ook mogelijk om advies te vragen over een bepaald onderwerp.  Stel dat een groep 5 bij de M5 toets een flinke achtergang laat zien. Middels een analyse en advies kunnen we samen een plan maken om aan de hiaten te werken.